Like us!
Follow us!

#RHPC

रिडी र रैराङ हाइड्रो गाभिन आयोगले दियो स्वीकृती

रिडी र रैराङ हाइड्रो गाभिन आयोगले दियो स्वीकृती

रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी एक आपसमा गाभिनका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट वैशाख २६ गते स्विकृती प्राप्त भएको छ । ...